Einki úrslit

VandVi tilbyder ekspertkonsultation for både drikkevands- og spildevandssystemer, herunder avancerede behandlingsprocesser og vandforsyningsstyring. Vores tjenester inkluderer også miljømæssige vandkvalitetsvurderinger.


Vand er et afgørende element i vores daglige liv, nødvendigt for at opretholde livet, men ikke altid let tilgængeligt. På Færøerne er vandområder såsom drikkevand, spildevand og industrielle vandanvendelser særligt vigtige.

Hos SMJ spænder vores ekspertise over vandbehandlingssystemer, vandforsyning og spildevandsstyring. Vi tilbyder specialiseret rådgivning til kommuner og industrielle kunder om effektiv drikkevandsbehandling og miljøvenlig spildevandsstyring. Trods Færøernes minimale krav til spildevandsbehandling strækker vores viden sig til omfattende spildevandsrensning ved brug af både mekaniske og biologiske metoder.

Vores tilgang til naturbaserede løsninger (NBS) involverer brugen af naturlige økosystemer til at håndtere samfunds- og miljømæssige udfordringer såsom klimaændringer, vandforvaltning og bevarelse af biodiversitet. Denne strategi omfatter bevarelse, restaurering eller fornuftig anvendelse af landområder. I nye projekter sigter vi mod at minimere økologiske forstyrrelser og maksimere fordelene, såsom forbedret vandabsorption og CO2-optagelse.

Vi er forpligtet til at designe og implementere vandsystemer af højeste kvalitet, der er bæredygtige, miljøvenlige og tager hensyn til biodiversitet og forsyningssikkerhed.

Drikkevand

Vi designer nye rørsystemer, reparerer eksisterende og arbejder med opbevaring, pumpestationer og havudløb for drikkevand.

Spildevand

SMJ har specialiseret ekspertise i analyse, forberedelse og design af spildevandssystemer.

Vand til industrien

Design af systemer, der sikrer, at industrien har tilstrækkelig vandkvalitet og -mængde.

Genbrug

Vi designer tekniske løsninger til systemer, der muliggør genanvendelse af forurenet vand.

Energiproduktion

Vi rådgiver om energipotentialet i forurenet vand, som kan udnyttes til energiproduktion.

Svømmebassin teknologi

Vi besidder omfattende viden inden for drift, vedligeholdelse, sterilisering, energiforbrug og indeklima.

Naturbaserede løsninger

Integration af naturlige løsninger i projekter for at sikre bæredygtig jord- og ressourcebrug, samt risikovurderinger og miljøpåvirkningsrådgivning.

Planlægger du et projekt?

For forespørgsler eller drøftelser om potentielle projekter, kontakt os venligst for at arrangere en fokuseret, uforpligtende konsultation skræddersyet til dine behov.

<
Ledelese
<
Ledelese
<
Energi
Vand
Ledelese
Bestyrelse
Árni Jakobsen

Bestyrelsesformand

Rådgivende Ingeniører siden 1969

SMJ Rådgivende Ingeniører blev etableret i august 1969 af
Sofus M. Jakobsen, hvilket forkortelsen SMJ henviser til.

SMJ Rådgivende Ingeniører er et af de største rådgivende ingeniørfirmaer på Færøerne, og vi tilbyder konsulentbistand inden for vores fire hovedområder: Byggeri, Energi, Akvakultur og Vand.