Einki úrslit

Vindmøller i Nanortalik

For at øge energiproduktionen fra vedvarende energikilder undersøgte SMJ i 2019, hvordan vindmøller kunne bidrage til energiproduktionen.

Arbejdet blev lavet for Nukissiorfiit.