Einki úrslit

Energi

SMJ tilbyder løsninger til energisystemer for både virksomheder og institutioner, og vi arbejder også med helhedsplaner for, hvordan der kan skiftes til mere bæredygtig energi.

De fleste har som mål at reducere udledningen af drivhusgasser betydeligt, men energibehovet stiger stadig, hvilket øger udfordringen i at nå dette mål. Ny og billigere teknologi til produktion og lagring gør, at en overgang til grøn energi kan lykkes. SMJ rådgiver og vejleder i planlægning, produktion, levering og lagring af energi. Med denne energirådgivning bidrager SMJ til at bane vejen mod bæredygtige samfund.

SMJ arbejder målrettet på at øge viden inden for bæredygtighed, så dette i endnu højere grad bliver en integreret del af rådgivningen. Vi vejleder virksomheder og institutioner, der ønsker at reducere deres daglige driftsudledning. Dette sker gennem kortlægning af aktiviteter, som danner grundlag for en konkret handlingsplan for, hvordan udledningen kan reduceres betydeligt. I byggebranchen vokser efterspørgslen efter bæredygtighed og CO2-beregninger. Hos SMJ arbejder vi på at øge vores viden inden for området og bidrager dermed til, at den færøske byggebranche kan bevæge sig mod øget bæredygtighed.

Vi har omfattende erfaring med planlægning og design af energisystemer, der bygger på bæredygtige løsninger. Disse løsninger er baseret på udviklingsplaner, som SMJ har udarbejdet – både lokalt og internationalt.

Vi har støttet vores kunder, herunder kommuner, virksomheder og institutioner, i at realisere deres ønske om at omlægge deres energisystemer til vedvarende energi.

Vedvarende Energi

Fra energikilde til forbrug. Effektiv energiudnyttelse. Den rigtige energikilde til situationen. Reducer forbruget ved at isolere og styre.

Varmepumper

Miljøvenlig løsning, der både er billigere og mere effektiv i drift, har lang levetid og kræver minimal vedligeholdelse. SMJ rådgiver om dimensionering og implementering af varmepumper.

Havvarme

Udnyttelse af varmen i havet. Omkring Færøerne er havtemperaturen forholdsvis varm om vinteren, hvilket gør udnyttelsen meget effektiv.

Transmission og distribution

Overførsel af elektricitet fra kraftværker til understationer og derfra videre til forbrugeren.

Kraftværker

Projektering af systemer til produktion af elektricitet, som tager hensyn til forbrugerens behov.

Fjernvarme

Klimavenlig fællesforsyning – Fjernvarme er en af de mest effektive opvarmningsløsninger, hvor brugeren får grøn og billig varme, og vedligeholdelsen er minimal.

Overskudsvarme

Genanvendelse af varme, der ellers ikke ville blive udnyttet.

Genanvendelse

Affald er en ressource, som vi bør udnytte bedre, end vi gør i dag. Vi rådgiver med henblik på den bedst mulige udnyttelse af ressourcen, herunder potentiel energiudvinding.

Planlægger du et projekt?

For forespørgsler eller drøftelser om potentielle projekter, kontakt os venligst for at arrangere en fokuseret, uforpligtende konsultation skræddersyet til dine behov.

<
Ledelese
<
Ledelese
<
Energi
Vand
Ledelese
Bestyrelse
Árni Jakobsen

Bestyrelsesformand

Rådgivende Ingeniører siden 1969

SMJ Rådgivende Ingeniører blev etableret i august 1969 af
Sofus M. Jakobsen, hvilket forkortelsen SMJ henviser til.

SMJ Rådgivende Ingeniører er et af de største rådgivende ingeniørfirmaer på Færøerne, og vi tilbyder konsulentbistand inden for vores fire hovedområder: Byggeri, Energi, Akvakultur og Vand.