Einki úrslit

Biofilteropstart             

I tæt samarbejde med opdrættere har SMJ ydet rådgivning i opstartprocessen af nye biofiltre i ni forskellige RAS-systemer. Arbejdet omfatter:

  • Opstartsfasen med og uden aktiv inokulering med en nitrificerende bakteriekultur.
  • Opstartsfasen af denitrifikation i otte RAS-systemer, hvor methanol blev brugt som kulstofkilde.
  • Daglig statusvurdering af vandkvalitet og produktionsforhold
  • Teoretisk og praktisk træning i RAS-principper, vandbehandling og kvalitet

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere om projektet, eller du har lyst til en snak med en af vores medarbejdere, er du velkommen til at kontakte os.

Lakseopdræt
Miljø
Egil Gunnarsson

Akvakultur rådgiver