Einki úrslit

Havvarmesystem i Klaksvík

Klaksvík Kommune arbejder på at anvende mere vedvarende energi i kommunen. I centrum af byen er anlagt et havvarmesystem. Store vandledninger, der fører såkaldt “brine-vand” rundt mellem bygningerne i området er udlagt i centrum. Brinen opvarmes af havvand ved hjælp af i varmevekslere. Opvarmningen af de enkelte bygninger udføres med individuelle varmepumper, som er forbundet til ledningsnettet og bruger brine-vandet som varmekilde. Således er opvarmningen af svømmehallen, skolerne, sportshallerne og andre bygninger i centrum nu baseret på havvarme.

Ved at elektrificere opvarmningen med varmepumper, kommer en stor del af energien fra havet, og resten fra elektricitet. Elektricitetsdelen produceres af SEV, og over halvdelen kommer nu fra vedvarende energikilder som vind og vand.

Tidsramme
2013-2014
Bygherre
Klaksvíkar kommuna
Rådgiver
SMJ

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere om projektet, eller har du lyst til en snak med en af vores medarbejdere, er du velkommen til at kontakte os.

Energi
Vand
Ledelese
Bestyrelse
Árni Jakobsen

Bestyrelsesformand