Einki úrslit

Energianalyse Kangaamiut

Analyse af varmeproduktion i Kangaamiut, for at have forudsætning for at udnytte energien bedre

Arbejdet blev lavet for Nukissorfiit i 2018