Einki úrslit

Energianalyse Aasiaat

Analyse af varmeproduktion i Aasiaat, for at have forudsætning for at udnytte energien bedre

Arbejdet blev lavet for Nukissorfiit i 2018