Einki úrslit

Energianalyse Qasigiannguit

Analyse af varmeproduktion i Qasigiannguit, for at have forudsætning for at udnytte energien bedre

Arbejdet blev lavet for Nukissorfiit i 2018