Einki úrslit

eDNA vandanalyser

SMJ har stået for eDNA-analyser af karvand i gruppen, hvor startfodring finder sted. Undersøgelserne blev udført på Bakkafrosts RAS faciliteter i Norðtoftir og Viðareiði ugentligt i 12 uger (en cyklus). Ved at undersøge mikrobiologien i prøverne over en længere periode og knytte disse data til de gældende produktionsforhold, opnås indsigt i samspillet mellem mikrobiologien og fiskevelfærden. En grundigere viden om disse forhold bidrager til at sikre en forbedring inden for produktionen af laks.

  • eDNA-prøver og analyse
  • Tværfaglig analyse af produktionsforhold, eDNA-resultater, vækst og dødelighed.

Vil du vide mere?

Hvis du ønsker at vide mere om projektet, eller du har lyst til en snak med en af vores medarbejdere, er du velkommen til at kontakte os.

Lakseopdræt
Miljø
Egil Gunnarsson

Akvakultur rådgiver